Een ecotuin

Wat is een ecologische tuin?

In een natuurtuin staan vier pijlers centraal: de natuur, de mens, het milieu en de omgeving. Het ontwerp wordt gebaseerd op wat de natuur met je tuin zou doen. Dat stuur je bij om je tuin passend te maken om er als mens in te leven. In alles wat we doen proberen we zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Heb je een mooie omgeving, dan integreer je je tuin daarin. Anders kan je met je plantenkeuze minder mooie zaken ook wegstoppen.

Een tuin in harmonie met de natuur biedt je tal van voordelen, die je hieronder leest.

Kiezen voor een ecologische tuin...

WAAROM NIET ?

Inderdaad. Waarom niet?

WAAROM WEL ?

Omdat een ecologische tuin minder werk vraagt en minder geld kost.

Alles samen genomen is klassiek tuinieren nogal duur en arbeidsintensief. Logisch, want eigenlijk ga je daarmee dikwijls in tegen de natuur: onkruid wieden, bestrijdingsmiddelen gebruiken, meststoffen strooien, gazonboorden afsteken, het tuinpad ontmossen, de haag strak scheren, het gazon verticuteren, grasmaaisel afvoeren, vorstgevoelige planten inpakken of binnen zetten, ...  Is het niet wat gek om telkens weer te moeten 'vechten' tegen wat de natuur in je tuin doet? Ecologisch tuinieren beperkt dus werk en kosten.

Omdat een ecologische tuin levendiger is.

Als je kiest voor vlindervriendelijke planten, geen sproeistoffen gebruikt, niet alles tot in de puntjes opkuist, ... dan benadert je tuin de natuurlijke situatie en krijg je vanzelf allerlei dieren op bezoek. Leven in je tuin vrolijkt alles op!

Omdat een ecologische tuin veel milieuvriendelijker is.

Sproeistoffen, meststoffen, boomschors uit Zuid-Frankrijk, slakkenkorrels, ... De productie en/of het gebruik ervan en het transport dat ervoor nodig is, zijn milieubelastend. Een ecologische tuin daarentegen is juist een meerwaarde voor de natuur. Je kan dus zelf mee het verschil maken door met je tuin de oppervlakte 'natuur in Vlaanderen' te vergroten.

Omdat een ecologische tuin verrassend is.

In een klassieke tuin is alles voorspelbaar: je weet welke planten waar zullen groeien. Elke andere soort die de kop opsteekt is 'onkruid' en wordt als vervelend beschouwd. In een ecologische tuin is er ook plaats voor natuurlijkere situaties en dan kan het best wel spannend zijn om elk jaar opnieuw te zien welke planten er vanzelf bijkomen. Dat lokt dan ook weer tal van verschillende soorten wilde dieren.

Omdat een ecologische tuin heel wat eetbaars kan bieden.

Als je er de ruimte voor hebt, kan je zeker kiezen voor een milieuvriendelijke moestuin, bessenstruiken en fruitbomen. Verder (en daar is niet veel plaats voor nodig) kan je tal van wilde planten die eetbaar zijn een kans geven. Voedsel hoeft zeker niet alleen uit de moestuin te komen!

Maak een gratis website.